Staatsschuld met miljarden gedaald

De staatsschuld is vorig jaar 32 miljard euro meer gedaald dan het kabinet had verwacht. Uiteindelijk bedroeg de schuld eind 2016 434 miljard euro. Dat maakte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag bekend in de Tweede Kamer. Hij presenteerde het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2016 op de zogenoemde Verantwoordingsdag. De schuld zakte sneller door onder meer een hogere opbrengst bij de verkoop van staatsbezit en andere meevallers.

Zorgkosten

Voor het vierde jaar op rij zijn de uitgaven aan gezondheidszorg minder gestegen dan waar het kabinet op rekende. Vorig jaar kostte de zorg 66 miljard euro. De meevaller is 1,8 miljard euro groot. Minister Edith Schippers benadrukt dat het is gelukt de zorgkosten in de hand te houden zonder het basispakket te verkleinen. De meevaller is volgens haar te danken aan afspraken met zorgverzekeraars en –verleners en betere rolverdeling tussen ziekenhuizen. Tot en met 2013 stegen de zorgkosten juist flink.

Informatiebeveiliging

De Algemene Rekenkamer constateert bij acht ministeries en de Tweede Kamer problemen in het beveiligen van informatie. De ministeries en de Kamer houden zich niet aan afspraken die zijn gemaakt over de beveiliging, zei president Arno Visser van de Rekenkamer. Van de 36 problemen die de Rekenkamer ziet, zijn er acht bij het ministerie van Financiën en negen in informatiebeveiliging. De aantallen vallen mee in vergelijking met begin deze eeuw. Zo werden er in 2003 nog meer dan honderd onvolkomenheden bij de ministeries gevonden. Er zijn zorgen over het personeelsbeleid van de overheid en de beveiliging en modernisering van de ICT.

Onduidelijkheid onderwijsgeld

Ongeveer 72 procent van de uitgaven van Ministerie van Onderwijs ging in 2016 als ‘lumpsum’ naar onderwijsinstellingen. Dat betekent dat instellingen dit geld naar eigen inzicht aan onderwijs mogen besteden en zich alleen op hoofdlijnen hoeven te verantwoorden. Door gebrek aan inzicht komen ongewenste ontwikkelingen mogelijk niet aan het licht, vreest de Rekenkamer. Een bedrag van 2,4 miljard ging als lumpsum naar passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is afgelopen jaren verbeterd, maar het is onduidelijk in welke mate de overheid daarvoor verantwoordelijk is. Om de lucht schoner te maken is tussen 2005 en 2015 in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar gesteld. Daarvan is de helft besteed. Het ministerie heeft ,,weinig zicht” op het uitgegeven geld en ,,op de effectiviteit van verschillende maatregelen”, concludeert de Rekenkamer.

 

(bericht wordt verder aangevuld)

Foto: ANP